Alırken Kazan, Satarken Kazan

İyzico Sözleşme


PAZARYERİ SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sanal POS Kullanım Sözleşmesi 14/08/2017tarihinde, aşağıda bilgileri yer alan iyzico ile bu

Sözleşme'deki hizmetlerden faydalanmak isteyen MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

iyzico:

Unvan: iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş

Adres: Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis 70-73

Kadıköy/İstanbul

Vergi Daire ve No.: Erenköy Vergi Dairesi - 483 034 3157

Telefon No: 0216 599 01 00

E-Posta adresi: [email protected]

MÜŞTERİ:

Unvan: MEHMET TATLI

Adres: KARSIYAKA MAH/SEMT YILDIRIM BEYAZIT CAD. 30 4 KEPEZ/ ANTALYA Antalya /

Türkiye

Vergi Daire ve No.: ANTALYA DÜDEN- 8310276747

Telefon No: 05412341122

E-Posta adresi: [email protected]

İnternet Sitesi: tarimspot.com

iyzico ve Müşteri bundan böyle birlikte "Taraflar", ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Hassas

Ödeme Verisi

Son Kullanıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Son Kullanıcı'nın

kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde

dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek

şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son

kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler

Hatalı/Yetkisiz

İşlem

Hatalı bir şekilde veya Son Kullanıcı'nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme

İşlemi

İnternet Sitesi

İnternet üzerinden ticarî faaliyet yürüten Müşteri'nin Son Kullanıcılar ile Satıcıları bir

araya getirdiği ya da Müşteri'nin de bizzat ürün veya hizmet satabildiği Satıcıların

satışa sundukları ürün ve hizmetlerin teşhir edildiği internet sitesi, sanal pazar yeri (

tarimspot.com)

İşlem Ücreti Müşteri tarafından her bir Ödeme İşlemi için ödenecek olan ve işbu Sözleşme'de

belirtilen sabit işlem ücreti

iyzico

İletişim bilgileri işbu Sözleşme'nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme'de

ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş

Komisyon

Ücreti

Her bir Ödeme İşlemi bedeli üzerinden iyzico'ya ödenecek olan ve işbu

Sözleşme'de oranları belirtilen ücret

Onay Süresi

Uzunluğunu Müşteri'nin belirlediği, Son Kullanıcı'nın Satıcı'dan satın aldığı ürün

veya hizmete ilişkin onayını veya itirazını beyan etmesi gereken süre

Ödeme Aracı Son Kullanıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu,

şifre ve benzeri kişiye özel araç

Ödeme

Hizmeti

Sağlayıcısı

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve

Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 13. Maddesine göre 5411 sayılı

Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları

İşlem Ücreti Müşteri tarafından her bir Ödeme İşlemi için ödenecek olan ve işbu Sözleşme'de

sabit olarak belirtilen ücret

Ödeme İşlemi

İnternet Sitesi'nde hem Müşteri hem de Satıcılar tarafından satışa sunulacakan

ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile Sistem

Ortağı ve Müşteri arasında yürütülen bir dizi operasyon

Ödeme

Yöntemi

Son Kullanıcılar'ın veya Satıcılar'ın Platform aracılığı ile İnternet Sitesi üzerinden

satışa sunulan ürün veya hizmetler için ödeme yapabileceği ödeme yöntemleri

Pazaryeri

Komisyonu

Müşteri ile Satıcı arasında miktarı veya oranı kararlaştırılan, Satıcı'nın İnternet

Sitesi üzerinden yaptığı satışlar üzerinden Müşteri'ye ödediği ücret

Platform

iyzico tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir

yazılımdan ibaret sanal platform, sanal POS

Satıcı İnternet Sitesi üzerinden ürün veya hizmetleri listelemek suretiyle satışa sunan

gerçek veya tüzel kişi

Servis

Sözleşme'de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde Müşteri'ye sunulacak olan

iyzipos hizmeti

Sistem

Araçları

İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri'nin kullanımına sunulan Platform'un teknik alt

yapısı ve bileşenleri

Sistem Ortağı

Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka

veya finans kuruluşu

Son Kullanıcı

İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında hem Müşteri hem de Satıcılar

tarafından sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve kendi

Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na iyzico'ya ulaştırılmak üzere ödeme emri veren

gerçek veya tüzel kişi

Sözleşme Müşteri ile akdedilen işbu Pazar Yeri Sanal POS Kullanım Sözleşme'si

Şüpheli İşlem Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak

değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi

Yetkili

Personel

Müşteri'ye Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere

iyzico tarafından yetkilendirilmiş olan personel

Yönetim

Arayüz

Müşteri'nin Platform'a ilişkin ayarları yapabilmesi, iletişim bilgilerini değiştirebilmesi

ve Sözleşme ile belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini

sağlayan Platform'a ilişkin yönetim arayüzü

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve

Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ("Kanun") uyarınca ödeme hizmetleri sunmakta olan

iyzico tarafından, e-ticaret alanında faaliyette bulunan Müşteri'ye ait İnternet Sitesi üzerinde bizzat

Müşteri'nin veya Satıcılar'ın,, internet üzerinden satışa arz ettikleri ürün veya hizmetlerin ödemesi

çevrimiçi olarak yapılanların bedellerini tahsil etmesi için sunulan iyzipos hizmetine ilişkin esaslar ile

bu kapsamda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

4. GENEL ŞARTLAR

4.1. KAYIT

Müşteri, https://www.iyzico.com/kayit-ol adresindeki formu doldurarak servise kayıt

yaptıracaktır.

iyzico'nun, Müşteri tarafından kayıt sırasında yüklenen bilgileri onaylaması akabinde

Sözleşme'nin Müşteri tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve

geçerlilik kazanacaktır.

Kayıt formunu doldurmak Sözleşme'nin akdedildiği anlamına gelmez.

4.2. KULLANIM KOŞULLARI

Müşteri Platform'u ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.

iyzico, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:

Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Müşteri'yi telefon ile arama ve özellikle

Sözleşme'nin akdedilmesine yönelik görüşmelerin şartlarını kesinleştirmek üzere, kayıt

formunda girilmiş olan bilgileri doğrulama; ve/veya,

Herhangi bir gerekçe belirtmeden Müşteri tarafından gönderilen kayıt formunu kabul

etmeme.

4.3. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

İşbu Sözleşme uyarınca iyzico, Son Kullanıcılar tarafından İnternet Sitesi'nden sipariş edilen

ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alması amacıyla Platform'u

Müşteri'nin ve Satıcılar'ın Sözleşme'deki kurallar çerçevesinde kullanımına tahsis etmeyi

kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, İnternet Sitesi'ne ilişkin her türlü güvenliği sağlayacak olup, iyzico'nun bizzat kendi

sistemi ile ilgili hususlar dışında İnternet Sitesi'nde yer alan her türlü verinin (Son

Kullanıcılar'a ve Satıcılar'a ilişkin veriler de dahil) korunmasından tek başına sorumludur.

Müşteri, İnternet Sitesi'ni ve sunucuları, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar

aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs saldırıları veya üçüncü şahıs saldırılarından

korumakla yükümlüdür.

Müşteri, Platform'un doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için iyzico'nun talimatları

doğrultusunda Platform'u güncellemekle ve iyzico'nun talimatlarına uygun olarak Platform'u

kullanmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Bu maddeye aykırılık nedeni ile

Platform'dan verim sağlanamaması durumunda iyzico'nun herhangi bir sorumluluğu

bulunmamaktadır.

iyzico, Platform ve İnternet Sitesi arasında iletişimin sağlanması için gerekli olan Sistem

Araçları'nın Müşteri tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır. Sistem araçlarının

uygulamaya girmesiyle İnternet Sitesi, Platform'a entegre olacaktır. Entegrasyonun

sağlanması amacıyla iyzico tarafından Müşteri'ye sunulabilecek olan iyzico veya üçüncü kişi

çözümleri üzerinde Müşteri'ye yalnızca Servis'ten faydalanılması amacı ile sınırlı bir kullanım

hakkı verilmekte olup Müşteri bu hakkın sınırları dışında bir faydalanmanın mümkün

olmadığını, bu çözümleri üçüncü kişilerle paylaşma, açıklama veya herhangi bir şekilde ücretli

veya ücretsiz olarak kullandırma hakkı bulunmadığını ve üçüncü kişi çözümlerin kullanılması

halinde işbu Sözleşme'ye ek olarak ilgili çözüme ilişkin esaslara tabi olacağını kabul eder.

Platform sadece Müşteri tarafından Müşteri'nin İnternet Sitesi'nde kullanılacaktır. İnternet

Sitesi'nin veya Müşteri'nin faaliyet konusunun değiştirilmesi hâlinde, söz konusu değişiklik

derhal iyzico'ya yazılı olarak bildirilecek olup, yeni faaliyetin veya içeriğin iyzico standartlarına

uygun olmadığının iyzico tarafından tespit edilmesi halinde iyzico verilen hizmeti herhangi bir

ihbara lûzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir. Bu durumda, iyzico işbu

Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

iyzico, Müşteri'ye Platform'un İnternet Sitesi'ne ne şekilde kurulacağı ve nasıl uygulanacağı

konularında kullanım desteği verecek olup, iyzico Platform'un kurulum, kullanım ve işleyişine

ilişkin olarak talimatlar verme yetkisini haizdir. Bu destek kapsamında iyzico, ilk iletişim,

Müşteri iş modelinin iyzico standartlarına uygunluğu, entegrasyon ve ödemeye ilişkin

problemlerde destek hizmetlerini vermektedir.

iyzico, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform'u

gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. Müşteri bu anlamda

iyzico'ya azami desteği sağlayacak ve iyzico'nun talimatlarına uygun davranacaktır. Müşteri,

Platform'a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, virüs ve benzeri zararlı ve

yetkisiz erişimler halinde derhal iyzico'yu yazılı olarak bilgilendirecektir.

iyzico, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin

sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.

Müşteri, Son Kullanıcılar tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları

tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları'nın

sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak iyzico'nun herhangi

bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.

iyzico, Müşteri'nin, Sistem Araçları'nda değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler

dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya Sistem Araçları'nın kurulum ve kullanım

talimatlarının aksine hareket etmesine izin vermemektedir. Müşteri'nin bu hususlara aykırı

hareket etmesi, Sözleşme'ye aykırılık teşkil eder.

Müşteri, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca

sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi'nde sunmakla yükümlüdür:

İnternet Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları,

ürün iadesi ve ödeme iadesi politikası,

Müşteri'nin ve Satıcı'nın tacir ise ticaret unvanı, MERSİS numarası, merkez adresi,

e-mail adresi ve telefon numarası dahil olmak üzere diğer iletişim bilgileri, esnaf ise adı

ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi, tacir veya esnaf değilse, adı ve

soyadını veya unvanını, merkez adresini, elektronik posta adresini ve telefon

numarasını, ödeme para birimi, mevcut olması halinde satış kısıtlamaları veya yasal kısıtlamalar (örn. en düşük yaş vs.), teslimat şartları, gizlilik politikası, Müşteri tarafından sunulan işlem güvenliği yöntemleri.

Platform ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran Müşteri tarafından

faydalanılabilecek olup Müşteri bu kapsamda Platform'un münhasıran kendisi tarafından

kullanılacağını ve iyzico'nun yazılı izni olmaksızın üçüncü bir kişiye kullandırılmayacağını

kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hükme aykırılık Sözleşme'ye aykırılık teşkil eder ve bu

aykırılık Sözleşme'nin iyzico tarafından tek taraflı feshine ve Platform'un kullanımının iptaline

yeterli sebep olacaktır.

4.4. YÖNETİM ARAYÜZÜ

iyzico, Platform'a ait web Yönetim Arayüzü için Müşteri'ye erişim sağlayacaktır.

Yönetim Arayüzü'ne erişim iyzico tarafından Müşteri'ye özel olarak verilecek olan şifre ile

sağlanacaktır.

Müşteri, şifreyi gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve şifrenin tahsis amacı

haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. iyzico, Müşteri

tarafından şifrenin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa

sahip olmadığı gibi, kusurun iyzico'ya ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar

tarafından Müşteri'ye verilecek zararlardan da sorumlu değildir. Müşteri, şifreyi kaybetmesi

durumunda bu durumu derhal iyzico'ya yazılı olarak bildirecek ve iyzico söz konusu şifrenin

kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak, bu durumdan Müşteri'yi haberdar

edecek ve Müşteri'ye en kısa sürede yeni bir şifre verecektir. Müşteri tarafından belirtilen

kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, iyzico, Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilmemesinden

veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz

Müşteri, sistemin veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü

amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde

sorumlu olacaktır.

5. MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform'un işlevlerine müdahale

etmeyeceğini, Platform'u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul

ve beyan eder.

Müşteri, iyzico tarafından sunulan Platform özelliklerine ilişkin açıklama ile "iyzico Platform

Aracılığıyla Ödeme Yapılmasına İlişkin Kurallar"a ilişkin metni İnternet Sitesi'nde yayınlayacak

olup, bunlara ilişkin güncellemeleri İnternet Sitesi üzerinde yapacaktır. Bahsi geçen metinlerin

yayınlanmaması veya iyzico'nun bildirimini müteakip derhal güncellenmemesi nedeniyle

meydana gelecek tüm taleplerden münhasıran Müşteri sorumludur.

Müşteri, İnternet Sitesi'nde kendisi tarafından veya Satıcılar tarafından sunulan ürünler veya

hizmetler hakkında iyzico'ya bilgi sağlamakla yükümlüdür. Müşteri'nin bu hüküm gereğince

bilgi sağlamaması hâlinde, iyzico, bilgisi verilmeyen ürün ve hizmetlerin ödemesine konu olan

işlemi yapmayı reddetmek veya Müşteri'nin Platform sistemine erişimini tamamen engellemek

yetkisini haizdir.

Müşteri, İnternet Sitesi'nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler sunmayacak, Satıcılar

tarafından böyle ürün ve hizmetlerin sunulmasına izin vermeyecektir. Müşteri Son

Kullanıcılar'a Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'te düzenlenen taksit

sınırlamalarına uygun olarak taksit seçeneklerı sunacaktır. iyzico tarafından, İnternet

Sitesi'nde satışı hukuka aykırı olan ya da iyzico ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda

belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, Platform'un kullanılmasını

tamamen veya kısmen durdurma ve tüm uyarılara rağmen bu ürün ve hizmetlerin

sunulmasına devam edilmesi halinde tek taraflı ve derhal etkili olacak Sözleşme'yi

sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme yetkisi vardır. Müşteri'nin böyle bir fesih durumunda

herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır:

Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,

Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun

işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,

Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,

Reçeteli verilen ilâçların satışı,

Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik

yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması,

Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,

Üçüncü şahıslar nezdinde iyzico'nun itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme

içeren diğer ürünler veya hizmetler,

Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız

olarak ödeme yapmak,

Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.

Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi'nin reddedilmesi veya Platform'a

erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme'nin iyzico tarafından ihlâlini teşkil etmez.

Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk Müşteri'ye ait olup,

iyzico'nun Müşteri'ye rucü hakkı saklıdır.

Satışı hukuka ya da bu Sözleşme'ye aykırı olan ürünlerin ve hizmetlerin satışı sonucunda

iyzico'nun bir zarara uğraması hâlinde, Müşteri iyzico'nun uğradığı her türlü zararı tazmin

etmekle yükümlüdür. iyzico'nun, işbu maddede belirtilen ürün veya hizmetler nedeniyle ve

bunlarla sınırlı olmamak üzere satışı mevzuata aykırı olan herhangi bir ürün veya hizmetin

satışa sunulması nedeniyle Müşteri'nin, Satıcıların veya Son Kullanıcıların uğrayabilecekleri

idari, cezai ya da parasal yaptırımlardan veya zararlardan herhangi bir sorumluluğu

bulunmayacaktır. Müşteri, İnternet Sitesi'nde bizzat satışa sunduğu veya atıcılar tarafından

satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp

almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve

ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol

etmekle yükümlüdür.

Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden bizzat satışa sunduğu her ürün ve/veya hizmet için vergi

mevzuatı kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir. Müşteri,

İnternet Sitesi üzerinden Satıcıların satışa sunduğu her ürün ve/veya hizmet için Satıcıların

da bu yükümlülüğü yerine getireceklerini taahhüt etmektedir.

Müşteri, Ödeme Aracı'nın güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli tüm makul

önlemleri alacaktır. Müşteri Ödeme Aracı'nın kaybolması, çalınması veya haksız kullanımı

durumunda iyzico'yu derhal işbu Sözleşme'de belirlenen iletişim yollarından biri vasıtasıyla

bilgilendirecektir

Müşteri, Hassas Ödeme Verileri'nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli

önlemleri alacak, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve

kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında iyzico'yu bu durumdan derhal haberdar

edecektir.

Müşteri veya Satıcı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde

etmek amacıyla, Platform aracılığıyla, İnternet Sitesi üzerinden kart sahiplerinin gerçek

iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar

sağlayıcı, nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt

eder. Bu tür bir işlemin iyzico veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda,

iyzico tek taraflı ve derhal etkili olacak şekilde Platform'un kullanımını durdurma ve

Sözleşme'yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı derhal feshetme hakkına sahiptir. Müşteri'nin

böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. Bu durumda

Sözleşme'nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın iyzico'nun her türlü zararını talep hakkı

saklıdır.

Ödeme Yöntemleri'nin seçilmesi sırasında, Müşteri hiçbir şekilde bunlardan herhangi birini

ayırt edici davranışta ve faaliyette bulunmayacak ve işbu Sözleşme'de belirtilen yöntemler

arasından bazılarını kullanmak üzere Son Kullanıcı'yı teşvik etmeyecek ve

yönlendirmeyecektir.

6. iyzico'NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. iyzico'nun Platform'a veya Yönetim Arayüzü'ne Erişimi Engelleme Hakkı

iyzico, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform'a veya Yönetim

Arayüzü'ne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan

kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır. Erişim engellendiği takdirde, müşteri,

Platform veya Yönetim Arayüzü'nde bulunan hiçbir özelliği (iade, raporlama, müşteri

oluşturma vb.) kullanamayacaktır.

Müşteri'nin İnternet Sitesi'nde Platform'a yönelik bilgisayar virüsü saldırısıvarsa,

İnternet Sitesi'nde işbu Sözleşme'de belirtilen bilgiler yer almıyorsa,

İnternet Sitesi'nde yasadışı nitelikli içerik bulunduğu veya ürünler veya hizmetlerin

sunulduğu anlaşılır ise,

İnternet Sitesi'nde sunulan ürünler veya hizmetler, Sözleşme'de belirtilen koşullara

aykırı ise,

İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar Müşteri tarafından 3 gün içinde düzeltilmez

veya söz konusu durumlar 2 ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise iyzico önce Platform'a

erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform'un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında

iyzico yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform'u tekrar kullanıma açabilir.

iyzico'nun işbu Sözleşme'ye ilişkin hizmetleri önceden Müşteri'ye haber vermeksizin

denetleme yetkisi mevcuttur.

Sözleşme'nin herhangi bir sebeple sona ermesini takiben iyzico, Müşteri'nin Yönetim

Arayüzüne erişimini derhal iptal edecektir.

İYZİ tarafından İnternet Sitesi üzerinden ödeme kartlarıyla (kredi kartı, banka kartı veya ön

ödemeli kartı kapsamaktadır) gerçekleştirilecek işlemler için günlük, haftalık ve/veya aylık

toplam işlem limiti belirlenebilecektir ve bu limit İYZİ tarafından tek taraflı olarak

değiştirilebilecektir. İYZİ tarafından limit konusunda doğrudan bir karar verilmediği sürece,

belirli ödeme yöntemleri için asgari veya azami tutar belirlenmesine izin verilmemektedir.

iyzico'nun yukarıdaki durumlar haricinde de hiç bir sebep veya süre belirtmeksizin Platform'u

veya Yönetim Arayüzü'ne girişi askıya alma ve Müşteri'nin sanal posunu kapatma yetkisi

mevcuttur.

6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri

iyzico, Platform'un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve

teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak iyzico'nun, işbu Sözleşme'de açıkça

belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma

hakkı saklıdır. Bu durumda, Müşteri'nin herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

İşbu Sözleşme'de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri

hususlar için iyzico, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya

gece saatlerinde (01:00 - 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek

olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde en kısa

süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detayları Müşteri'ye bildirilecektir.

iyzico, acil durumlar dışında Müşteri tarafından kendisine bildirilen e-posta adresine mesaj

göndererek Müşteri'yi gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden

bilgilendirecektir.

iyzico, Yönetim Arayüzü'ne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform'un kesintisiz

çalışacağını garanti etmemektedir. iyzico, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem

Ortakları'ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında

gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre

içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

6.3. Kişisel Bilgilerin Korunması

Müşteri, Son Kullanıcılar'a ve kendisine ait bilgilerin Servis'in verilmesini temin amacıyla

iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası'nın en

güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesini, saklanmasını ve benzeri işlemlerin yapılmasını

(sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir. Bu kapsamda Müşteri, iyzico'nun bir

şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Ödeme Aracı ile gerçekleştirilen İşlemler'e yönelik

şikâyetlerin veya usulsüzlüklerin çözülmesi amacıyla Son Kullanıcılar'ın kişisel bilgilerini iyzico

ile paylaşacaktır.

Müşteri, Son Kullanıcı'nın kişisel bilgilerinin iyzico ile işbu Sözleşme kapsamında belirtilen

amaçlar için paylaşılabilmesine ve iyzico'nun yukarıda adresi verilen Gizlilik Politikası'nda

belirtildiği şekilde kullanmasına dair bir sözleşme yapmakla ve/veya gerekli onayları almakla,

bilgilerin doğru ve güncel olmasını ve bilgiler arasında özel nitelikli verilerin bulunmamasını

sağlamakla yükümlü olup, bu sözleşmenin yapılmaması/onayın alınmaması nedeniyle iyzico

sorumlu olmayacak, bu kapsamda üçüncü kişilerden bir talep gelmesi halinde Müşteri

iyzico'yu bu manada tazmin edecektir. iyzico kişisel verilerin "gizli bilgi" olduğunun, kendisine

bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü

olduğunun bilincindedir. iyzico, Müşteri internet adresi, iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini

ancak Müşteri'nin ticarî faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, bir iş

ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda iyzico, Müşteri'nin sadece iletişim bilgilerini

paylaşmakta olup, iş ortağı ile Müşteri arasında kurulacak herhangi bir ticarî ilişkinin veya bu

ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.

iyzico tarafından Müşteri'nin iletişim bilgileri sadece Müşteri ile iletişime geçme amacıyla

kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü

şahıslarla paylaşılmayacaktır:

iyzico çalışanları,

iyzico'nun kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda

görevlendirdiği üçüncü kişiler,

Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.

7. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI

7.1. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ

Müşteri, iyzico tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde

iyzico'ya haber verecektir:

Yetkili Personel'e iletişim telefon numarasından ulaşarak,

[email protected] e-posta adresine veya

iyzico'nun Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak Nidakule Göztepe İş Merkezi No:1 Kat:19 Ofis

70-73 Kadıköy/ İstanbul adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,

Yetkili Personel'in veya bir başka kişinin Müşteri'nin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul

etmemesi hâlinde, Müşteri yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak

yapmayı taahhüt eder.

Müşteri tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde

dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata

mesajlarının içeriği.

Müşteri'nin şikâyeti telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, Müşteri iyzico'nun kendisinden talep

edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının

içeriğinin v.s. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır. iyzico, şikayet konusu sorunun giderilmesi

için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. iyzico, söz konusu sorunların giderilmesi

sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt

eder. iyzico, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen

gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

Müşteri, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Satıcılar ve Son Kullanıcılar tarafından

iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin ilk olarak kendisi tarafından

çözümlenmesi ile yükümlü olacaktır. Müşteri, sistemsel sorunlarda Satıcılar'ı ve Son

Kullanıcılar'ı bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri, Satıcılar'ı, Son Kullanıcılar'ı ve diğer

kullanıcılarını iyzico çalışanlarına yönlendirmeyecektir.

Müşteri, Satıcılar ve Son Kullanıcılar arasında meydana gelen uyuşmazlıklar Müşteri,

Satıcılar ve Son Kullanıcılar arasında çözüme ulaştırılacak olup, iyzico bu işlemlerden veya

uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, iyzico böyle bir durumda Müşteri'ye her türlü

belge, bilgi temini de dahil gerekli desteği vermeye hazır olacaktır. iyzico'nun bu madde

kapsamında herhangi bir Satıcı veya Son Kullanıcı'ya bir bedel ödemek durumunda kalması

halinde Müşteri bunu derhal tazmin edecektir. Şikâyetler, iyzico tarafından kendisine ulaşma

tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yanıtlanacak olup, çözümün Sistem Ortağı ile işbirliği

gerektirmesi hâlinde, Sistem Ortağı'ndan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı önceden

yazılı olarak bildirimde bulunmak ve öngörülen süreyi belirtmek kaydıyla uzatılabilecektir.

7.2. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

iyzico, Müşteri'nin İnternet Sitesi'nde bizzat Müşteri tarafından ya da Satıcılar tarafından

sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Son Kullanıcılar'a tedarik edilmesine veya iade edilmesine

katılmayacaktır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden

veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Müşteri, Satıcılar ve Son Kullanıcılar

arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından iyzico sorumlu

olmayacaktır. İnternet Sitesi'nde bizzat Müşteri tarafından ya da Satıcılar tarafından satışa

sunulan ürünlerin veya hizmetlerin ayıplı, kusurlu olması halinde de iyzico'nun herhangi bir

sorumluluğu bulunmamaktadır.

iyzico, sadece Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana

gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya

Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

iyzico, ödeme emrinin verilmesinin ardından Müşteri tarafından bilgilerin hatalı veya eksik

girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen

durumlardan dolayı, tutarların Müşteri'nin hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden

sorumlu olmayacaktır. iyzico, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen

durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi'nin

gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi'nde kendi kusuru dışında hata meydana

gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Müşteri'nin işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı

davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle

iyzico'nun, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari

veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk

talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte Müşteri'ye rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi

talepleri ise Müşteri'ye yönlendirilecektir. iyzico'nun bahsi geçen tutarları Müşteri'ye yapılacak

ödemelerden mahsup etme hakkı saklıdır.

Müşteri, işbu Sözleşme'nin 4.3(l), 7.2(d) ve 7.3(f) maddelerine aykırı davrandığı takdirde

25.000 TL tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. iyzico, cezai şart tutarını

Müşteri'ye yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Müşteri, iyzico tarafından riskli olarak

nitelendirilen ve 4.3(l), 7.2(d) ve 7.3(f) maddelerinde tanımlanan durumlarda iyzico'nun işbu

Sözleşme kapsamında Müşteri'ye ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini

kabul ve beyan eder. iyzico'nun cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

7.3. ŞÜPHELİ/YETKİLENDİRİLMEMİŞ/HATALI İŞLEMLERDE SORUMLULUK

Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı tarafından ödemenin iyzico'ya iletilmesi halinde

iyzico işbu Sözleşme'de belirtilen koşullarda Komisyon Ücreti ve İşlem Ücreti'ni mahsup

ettikten sonra, Satıcı'ya ya da söz konusu mal ya da hizmet Müşteri tarafından sunulmuş ise

Müşteri'ye işbu Sözleşme'nin 9.1.a maddesi uyarınca aktaracaktır. Son Kullanıcı'nın Ödeme

Hizmeti Sağlayıcısı tarafından ödemenin iyzico'ya aktarılmaması halinde, iyzico'nun ödeme

yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya Sistem Ortağı tarafından ödemenin

yetkilendirilmeden veya hatalı olarak gerçekleştirildiğinin iyzico'ya bildirilmesi halinde bedel

iyzico tarafından henüz aktarılmamış ise aktarım gerçekleştirilmeden Son Kullanıcı'nın

Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na gönderilir, bedel aktarıldı ise de Müşteri bedeli Son

Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na aktarılmak üzere 1 gün içerisinde iyzico'ya geri

gönderileceğini taahhüt etmektedir. iyzico kendi kararı doğrultusunda ilgili tutarı ilgili Satıcıya

ve Müşteri'ye daha sonra yapacağı aktarımlardan mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

iyzico, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler'de ve Son Kullanıcı'nın

Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem

tutarlarını Sistem Ortağı veya Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'nın Ödeme

İşlemi'ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Müşteri'ye ödeme yapmama veya

kendi kararı doğrultusunda işlem bedelini Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı'na

iade etme hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde

ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

Ödeme İşlemi'in yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

Ödeme İşlemi'nin, Ödeme İşlemi'nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında

yapıldığına yönelik bir şüphe varsa, Ödeme İşlemi'nin, Ödeme İşlemi'nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında

yapıldığına yönelik bir şüphe varsa, Ödeme İşlemi'nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa. iyzico'nun, 9.1.b Maddesi kapsamında uygulayacağı blokaj hakkı işbu maddeden bağımsız olarak saklı tutulmuştur.

Yukarıda belirtilen şekilde Hatalı/Yetkisiz İşlemler veya Şüpheli İşlemler ile Son Kullanıcı'nın

ürün iadesi gerçekleştirerek geri ödeme talep etmesi nedeniyle iyzico'nun Sistem Ortağı, Son

Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı veya Son Kullanıcı'ya herhangi bir şekilde geri

ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma

tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Müşteri'ye rücu edilecek ve Müşteri

tarafından iyzico'nun ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. iyzico'nun bahsi

geçen durumlarda ilgili bedelleri Müşteri'ye ve Satıcı'ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı

saklıdır. Müşteri, bu durumlarda iyzico'dan Komisyon Ücreti iadesi talep edemez.

Müşteri işlemlerinde oluşan Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli işlemlerin tekrarlayan bir şekilde devam

etmesi halinde, Müşteri işlemlerine ilişkin olarak Sistem Ortağı tarafından gönderilen her bir

Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli İşlem başına 35.00TL, yabancı para birimi ile yapılan

satışlarda/ödeme işlemlerinde ise ters ibraz işleminin banka tarafından onaylandığı güne ait

Merkez Bankası kurları üzerinden hesaplama yapılarak ceza tutarı yansıtılır. Müşteri, söz

konusu ceza tutarlarının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul eder.

İşbu Madde 7.3 kapsamında gerçekleşen Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli iade işlemlerinin tekrarı

halinde iyzico Müşteri'ye Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli iade işlemlerin azaltılması yönünde yazılı

olarak bir uyarıda bulunacaktır. Söz konusu uyarıya rağmen Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli işlemlerin

devam etmesi halinde iyzico'nun Müşteri üyeliğini askıya alma yahut Sözleşme'yi tek taraflı

olarak feshetme hakkı saklıdır. Müşteri'nin böyle bir fesih durumunda herhangi bir tazminat

hakkı bulunmamaktadır.

8. iyzico LOGOSUNUN KULLANIM KOŞULLARI

Müşteri yapacağı her türlü tanıtımda iyzico ismini, logosunu, iyzico'nun yazılı müsaadesi

olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ödeme sayfasında yer alan

lisansör kuruluşlara (Visa, Mastercard v.b.) ait logoların yer aldığı alanda iyzico'nun logosuna

https://www.iyzico.com/biz-kimiz/logolar/ adresindeki güncel formatı kullanarak yer verecektir.

iyzico, Platform'u ve kendi web sitesinin içeriğini ve tasarımını Müşteri'ye verilen hizmeti

aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda iyzico değiştirilen

materyalleri Müşteri'nin kullanımına açacaktır. Bunun ardından Müşteri, İnternet Sitesi'nde

kullanıma açılan logoyu ve diğer materyalleri güncelleyecektir.

Müşteri, iyzico'nun kendisine bilgi vermesinin ardından (aynı zamanda e-posta yoluyla),

makul süre içerisinde, iyzico logosunu ve/veya diğer bilgileri, tanıtım materyallerini

güncellemekle yükümlü olacaktır.

Müşteri, iyzico'nun web sitesinde, Müşteri'nin unvanını, e-ticaret adını ve logosunu dilediği

takdirde işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yayınlayacağını kabul etmektedir. Bu amaç

doğrultusunda Müşteri, özellikle html formatında veya iyzico tarafından talep edilen bir başka

formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri iyzico'ya sağlamakla yükümlüdür.

9. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

GENEL ESASLAR

İşbu Sözleşme kapsamında iyzico tarafından sunulacak Servis kapsamında Son Kullanıcı ile

Satıcı, İnternet Sitesi'nde bir araya gelmektedirler. Satıcı tarafından listelenmiş ürün veya

hizmetlerden satın almak isteyen Son Kullanıcı, bedel ödemesini iyzico aracılığı ile

yapacaktır. iyzico, Son Kullanıcı'nın ödediği bedeli ilgili ürün veya hizmete ilişkin Son Kullanıcı

tarafından Müşteri'nin belirlediği Onay Süresi içerisinde onay verilmesi veya Onay Süresi'nin

sona ermesi ile gerekli kesintileri yaptıktan sonra Satıcı'ya, söz konusu onayı veya sürenin

bitimini takip eden Çarşamba günü aktaracaktır. Bu bedelden yapılacak kesintiler şöyledir:

- iyzico, %2.65+ 0.25TRY'lik kısmını (BSMV dahil) Komisyon Ücreti olarak kendisi alır,

- Müşteri ile Satıcı arasında kararlaştırılan Pazaryeri Komisyonu Müşteri'nin banka hesabına

aktarılır.

Ödeme ile ilgili detaylar https://www.iyzico.com/yardim-merkezi-genel adresinde

bulunmaktadır.

Yabancı para birimi üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, Komisyon Ücreti oranına

%2.10hizmet bedeli eklenecektir. Yabancı para birimi ile yapılacak satışlara uygulanacak

sabit ücret ise İşlem Ücreti'nin, işlemin yapıldığı gün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

(T.C.M.B) tarafından ilan edilen efektif satış kuru üzerinden hesaplanacak yabancı para birimi

karşılığı (BSMV dahil) olacaktır.

Ödeme İşlemi'nin başarılı olarak gerçekleşmesinin ve Son Kullanıcı'nın Ödeme Hizmeti

Sağlayıcısı tarafından ödemenin iyzico'y a iletilmesinin ardından, ödemeye konu olan tutar

üzerinden iyzico, Komisyon Ücreti'ni, İşlem Ücreti'ni ve KDV (veya BSMV)'yi düştükten sonra

kalan tutarı haftalıkolarak Müşteri'nin yazılı şekilde bildirdiği banka hesabına aktarılacaktır.

Servis kapsamında her bir ay içerisinde tahsil edilen toplam tutar üzerinden hesaplanacak

olan toplam Komisyon Ücreti'ne, İşlem Ücreti'ne ve KDV (veya BSMV)'y e ilişkin fatura, iyzico

tarafından düzenlenerek Müşteri'ye gönderilecektir.

iyzico'nun Müşteri'ye ileteceği ödeme dolayısıyla ortaya çıkabilecek banka masrafları ile işlem

ücreti Müşteri tarafından karşılanacaktır.

iyzico, Komisyon Ücreti oranlarını ve ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme

yetkisini haizdir. Komisyon Ücreti oranlarında yapılacak değişiklik işbu Sözleşme'de belirtilen

süre ve koşullar çerçevesinde Müşteri'ye yazılı olarak bildirilecektir.

Platform aracılığıyla işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için, Müşteri İnternet Sitesi'nde bulunan

ödeme yöntemlerini kullanıcılarına sunmakla yükümlü olup, Müşteri, İnternet Sitesi'nde Son

Kullanıcılar'ın uygun Ödeme Yöntemi'ni seçmesini sağlayacaktır.

Müşteri, iyzico'nun bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve iyzico tarafından işbu

Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, iyzico'nun ödeme

kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu, iyzico sistemine kayıt

olmasının bir banka hesabı açmak anlamına gelmediğini kabul eder.

Bu kapsamda iyzico, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut

Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak olup Müşteri iyzico'dan faiz veya sair adlar altında

herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır.

iyzico Müşteri'ye kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya

ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. Müşteri, iyzico'dan

bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.

ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Müşteri, İnternet Sitesi'nde ödemenin yapılması amacıyla uygun formlara yer verecektir.

Ödeme bilgileri, Platform aracılığıyla otomatik olarak Sistem Ortağı'na gönderilecektir

Sistem Ortağı tarafından ödeme yapılmaması halinden iyzico sorumlu değildir.

Ödeme İşlemi 150 sn 'de tamamlanacaktır.

Ödeme İşlemi'nin tamamlanmasını müteakip iyzico;

Ödeme İşlemi'nin gerçekleştirilebilmesi için Müşteri tarafından sunulması gereken bilgiyi

veya bu bilgilere ulaşılmasını sağlayan şifreyi,

Ödeme İşlemi'nin Müşteri'nin ve Satıcı'nın ödeme hesabının alacaklandırıldığı para

birimi cinsinden tutarını,

Ödenmesi gereken toplam ücret ve komisyonların dökümünü,

Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kurunu,

Ödeme tutarlarının Müşteri'nin ve Satıcı'nın kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgiyi

gecikmeksizin Müşteri'ye sağlayacaktır.

Ödemenin gerçekleştirilmesi için, ilgili Sistem Ortağı'nın ödemeye ilişkin provizyon vermesi

gerekmektedir. Müşteri, iyzico'ya Platform kullanılarak yapılan her bir İşlem için provizyon

alınmış olunması ve İşlem "tamamlandı" durumuna geçmiş olunması kaydı ile Komisyon

Ücreti ödeyecektir. Son Kullanıcı'nın Platform aracılığıyla işleme konu tutarı transfer etmesi

ve Sistem Ortağı tarafından olumlu provizyon alınması dahil olmak üzere Sistem Ortaklar'ı

tarafından talep edilen tüm işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hâlinde, İşlem

"tamamlandı" durumu atanacaktır. Müşteri, durumları "tamamlandı" olarak değiştirilen tüm

ödemelerin bilgilerine erişim hakkına sahip olacaktır ve aşağıda belirtilen süreler içerisinde

durum hakkında bilgilendirilecektir:

Banka ve kredi kartları ile yapılan online ödemelerden, iyzico bu Sözleşme uyarınca

tahsil etmeye yetkili olduğu Komisyon Ücreti ve İşlem Ücreti'ni kestikten sonra,

Pazaryeri Komisyonu'nu; Müşteri'nin yazılı olarak belirttiği hesabına, geri kalan miktarı

ise yine Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilen Satıcı'ya ait banka hesabına

yatıracaktır. Müşteri iyzico'ya yazılı olarak bildirdiği kendisine ve Satıcı'ya ait ticari banka

hesaplarının kendisine ve Satıcı'ya ait olduğunu belgelemekle yükümlüdür. Hesap

numarası değişiklikleri ancak Müşteri'nin ve Satıcı'nın açıkça temsile yetkili kişisinin

yazılı talimatı ile gerçekleştirilebilir.

iyzico'ya işlemle ilgili olarak olumsuz bir provizyon verilmesi hâlinde, Müşteri konu

hakkında bilgilendirilecek ve İşlem'e, varsa Sistem Ortağı tarafından İşlem'in neden

tamamlanmadığını gösteren nedenle birlikte uygun durum atanacaktır.

10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

İşbu Sözleşme kabul tarihinde yürürlüğe girecek olup taraflarca feshedilmedikçe yürürlükte

kalacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde , işbu

Sözleşmede aksine hüküm bulunmaması ya da aykırılığın giderilmesi için süre verilse dahi

giderilemeyecek türde bir aykırılık olmaması şartıyla, diğer Taraf, söz konusu aykırılığın

giderilmesi için karşı Taraf'a göndereceği bir ihtar ile aykırılığın giderilmesi için 14 (ondört)

gün süre verecek olup, aykırılığın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde Sözleşme başka

bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş sayılacaktır.

Müşteri, işbu Sözleşme'yi, herhangi bir sebep bildirmeksizin, her zaman 1 (bir) ay öncesinden

yazılı fesih ihbarında bulunmak kaydıyla feshedebilecektir. iyzico ise, Sözleşme'yi 2 (iki) ay

öncesinden yazılı bildirimle herhangi bir sebep göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshi

hakkına sahip olacaktır. Sözleşme'nin fesih tarihinden önce muaccel olan işbu Sözleşme'ye

konu yükümlülüklerin yerine getirilmesine halel getirmeyecek olup, Taraflar'ın fesih tarihine

kadar muaccel olan alacak hakları saklıdır.

iyzico'nun işbu Sözleşme kapsamındaki Servis'i sunmasına imkan tanıyan izin ve lisansların

herhangi bir şekilde ortadan kalkması halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

Müşteri, bu sona erme nedeniyle iyzico'dan tahakkuk etmiş alacakları dışında herhangi bir

talep hakkı olmayacağını kabul eder.

İşbu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda Müşteri'nin veya yetkilisinin ya da

yöneticilerinin acze düşmesi, iflas, iflasın ertelenmesi, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili

prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu

(sağlamakta olduğu ürün ve hizmetler dahil) esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının

tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması, hakkında herhangi bir cezai soruşturma

veya kovuşturma açılması halinde, iyzico işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini derhal

durdurarak Sözleşme'yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

iyzico tarafından hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak www.iyzico.com internet sitesinde

ilân edilecek şartlar ve koşullar, işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçasını teşkil

etmektedir. İşbu Sözleşme iyzico'nun www.iyzico.com internet sitesinde her zaman Müşteri

tarafından erişilebilir olacaktır

İşbu Sözleşme'den kaynaklanan her türlü resim, harç, damga vergisi ve vergi Taraflarca eşit

olarak ödenecektir.

Taraflar işbu Sözleşme'den kaynaklanan doğmuş veya doğacak olan alacakları diğer Taraf'ın

yazılı izni olmaksızın hiçbir surette üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. Ancak iyzico bu

Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerini Müşteri'nin iznine gerek olmaksızın kendi grup

şirketlerine devir ve temlik etme hakkına sahiptir.

iyzico, Sözleşme'deki her türlü değişikliği, internet sitesinde ilân edebilir ve/veya yeni

sürümlerini yayınlayabilir. Değişikliklere ilişkin olarak iyzico, değişikliğin kapsamı, yürürlük

tarihi ve Müşteri'nin fesih hakkına ilişkin bilgileri içeren bildirimi yürürlüğe girme tarihinden 30

(otuz) gün önce Müşteri'ye iletir. Bu durumda Müşteri'nin Sözleşme'yi herhangi bir ücret

ödemeksizin feshetme hakkı saklı olup belirtilen 30 (otuz) günlük süre içinde itiraz edilmemesi

halinde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.

Taraflar'ın, kendi iradeleri dışında gerçekleşen, müdahale imkanları bulunmayan ve makul bir

şekilde önceden öngörülmesi mümkün olmayan nedenlerle yükümlülüklerini yerine

getiremedikleri savaş, sıkıyönetim, seferberlik, terörist eylemler, doğal afetler, yangın, grev ve

lokavt da dahil istisnai olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir. Mücbir sebebin ortaya çıkması

halinde, Sözleşme'ye ilişkin edimler mücbir sebep hali sona erinceye kadar askıya alınır.

Askıya alınma süresi 1 (bir) ayı geçtiği takdirde, Taraflar'ın işbu Sözleşme'yi fesih hakkı

doğar.

Müşteri, kanunlara ve VISA, MasterCard ve diğer ödeme kartı kuruluş ve otoritelerinin

(B.D.D.K., T.C.M.B. vb) kuralları ile iyzico tarafından hazırlanan kurallara ve prosedürlere

uyacaktır.

Müşteri, Satıcıların veya bizzat kendisinin satışa arz ettiği ürünü/ürünleri gerek Banka Kartları

ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları

Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında

Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride

listelemekle ve ürünle ilgi

https://www.tarimspot.com/ © 2023 | Bu site C2C Yazılımı® C2C Yazılımı ile hazırlanmıştır