Alırken Kazan, Satarken Kazan

Gizlilik ve Kullanım Şartları


Madde 1 - Giriş

 
İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve www.tarimspot.com sitesinde ve/veya tarimspot mobil uygulamalarında (¨site¨) yer alan diğer kurallar, tarimspot tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.
 
İşbu sözleşme, sizinle, Karşıyaka Mah. Yıldırım Beyazıt cad. No:30/4 adresinde yerleşik tarimspot arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.
 
Madde 2 - Süre
 
Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin uygulamaya girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme, mevcut kullanıcılar için 06.08.2017 tarihinde, yeni kullanıcılar için ise üyelik kaydı yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir. 
 
Madde 3 - Kapsam
 
tarimspot, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. tarimspot, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.
 
tarimspot, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
 
Madde 4 - Hizmetler
 
tarimspot tarafından verilen hizmetler kısaca; 
 
1. Sanal Pazaryeri 
a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır. 
b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler. 
 
2. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi 
a. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan tarimspot, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya 100% Güvenli Alışveriş Sistemi'ni sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar. 
b. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi kapsamında tarimspot tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşme ve ekinde yer alan 100% Güvenli Alışveriş Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir. 
c. 100% Güvenli Alışveriş Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir: 
i. Alıcı, ürün ve/veya hizmet siparişi verdikten sonra, ürün ve/veya hizmet bedelini tarimspot tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve ürün ve/veya hizmet bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir. 
ii. Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, alıcı Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra 3 (üç) iş günü (+ ek olarak 24 saat) içinde alıcının adresine gönderir ve gönderi bilgilerini uygulamaya girer. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi için uygulama üzerinden onay verir. 
iii. Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün ve/veya hizmeti ) satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir. 
iv. Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri uygulamaya girmesini müteakiben 3 (üç) iş günü (ek olarak 24 saat) içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya hizmet bedeli otomatik olarak satıcının hesabına transfer edilir. Bu amaçla, 3 (üç) işgününün tamamlanmasını takiben, alıcının e-posta hesabına, tarimspot tarafından bir hatırlatma mesajı atılacaktır. Alıcının bu e-posta mesajına istinaden, takip eden 24 saat içerisinde ürün ve/veya hizmete ilişkin şikâyetini site üzerinden iletmemesi halinde, ürün ve/veya hizmet bedeli satıcıya transfer edilecektir. 
v. tarimspot, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmetbedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir. 
d. Kullanıcılar, 100% Güvenli Alışveriş Sisteminden ve tarimspot hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar. 
 
Madde 5 - Kullanım Şartları
 
Siteye girdiğinizde ve/veya tarimspot hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:
 
1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,
 
2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
 
3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
 
4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde tarimspot hizmetlerinin kullanılması,
 
5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
 
6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,
 
7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
 
8. tarimspot'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
 
9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
 
10. tarimspot'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
 
11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, tarimspot altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
 
12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
 
13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
 
14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
 
Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.
 
İşbu sözleşmeye taraf olmakla, tarimspot'un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz. 
 
Madde 6 - Satış Koşulları
 
Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz: 
 
1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz. 
2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar ile ilgili Yönetmelik dahil tüketicinin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz. 
3. Satıcı olarak; 
a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu, 
b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini, 
c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin logo, marka ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu, 
d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin logo, marka, teknik özellikler, görseller, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın Zebramo'da sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu, 
e. ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini, 
f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz. 
4. Ürün listelerken belirttiğiniz minimum fiyat doğrultusunda, tarimspot tarafından algoritmik olarak belirlenen süre içerisinde otomatik olarak ayarlanan fiyat değişikliği (ürün fiyatının otomatik olarak ucuzlaması) benzeri fiyatlama modeli ile yapılan satışlarda tarimspot tarafından belirlenen kurallara uygun davranmayı kabul etmektesiniz. 
5. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak tarimspot tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz. 
6. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, tarimspot'a karşı tedarikçinizin uygulama üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. 
 
Madde 7 - Listeleme
 
Ürün ve/veya hizmet satışa sunarken ekte yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi kabul etmektesiniz.
 
1. Listelenen ürün ve/veya hizmetlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürün ve/veya hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 
2. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürün ve/veya hizmetler satışa sunulamaz.
 
Madde 8 - Ücretler
 
Listelemeye ilişkin ücretler "Satıcı için Kurallar" bölümünde ilan edilmektedir. tarimspot, ücretlendirme politikasını ve ücretleri zaman zaman 30 gün önceden yapacağı duyurular veya göndereceği mesajlar ile değiştirebilecektir. Bu değişikliği kabul etmeyen kullanıcılar 30 gün içerisinde tazminatsız ve cezasız olarak üyelikten ayrılabilecektir.
 
Madde 9 - Alım Şartları
 
Bir ürün satın almadan önce tarimspot kural ve süreçlerini öğrenmeniz, farkında olmadan kural ihlali yapmanızı önleyecektir. Bir tarimspot kullanıcısı olarak, site kurallarını sürekli takip etmek durumunda olduğunuzu unutmayın. 
 
tarimspot kuralları; kullanıcıların karşılaşabilecekleri sorunları en aza indirmek, fırsat eşitliğini sağlamak, alışverişinizi eğlenceli kılmak için vardır. Bu kuralların ihlali listeleme ve satın alma haklarınızın kısıtlanmasına ve üyeliğinizin askıya alınmasına neden olabilir. 
 
Satıcının ürün sayfasında belirttiği kriterler size uymuyorsa ve/veya ürün hakkında yanıltıcı bilgiler olduğunu düşünüyorsanız, o ürünü satın almayın. Satıcının satışını sabote etmek amacıyla satın almak istemediğiniz bir ürüne ödeme yapmanız, "kötü niyetli satın alma" olarak adlandırılır. Benzer işlemler gerçekleştirdiğiniz tespit edildiğinde üyeliğiniz kısıtlanacaktır. 
 
tarimspot dışında işlem gerçekleştirmek için bir satıcıyla irtibat kurmanız ve kendisine site harici işlem gerçekleştirmeyi teklif etmeniz kural ihlalidir ve üyelik iptalini gerektirir. 
 
Madde 10 - Fikri Mülkiyet
 
Uygulamanin ve/veya zebramo.com sitesinin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede tarimspottarafından oluşturulan tüm içerik ile tarimspot markası ve logosu tarimspot'a aittir. Kullanıcılar, tarimspot'ın fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
 
Madde 11 - tarimspot Hakları
 
Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, tarimspot'ya yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada tarimspot'un sorumlu olmadığını ve tarimspota'un kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde,tarimspot ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. tarimspot'un söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 
Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, tarimspot tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.
 
Kullanıcı olarak, alıcının onay ve/veya iade bildiriminde bulunmadığı veya satıcının onay hatırlatma mesajının gönderilmesi ile ilgili talepte bulunmadığı hallerde, tarimspot'un, ürün ve/veya hizmet için kargo/teslimat bilgisinin satıcı tarafından siteye girilmesini takip eden 15 günü içerisinde ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının hesabına transfer edeceğini kabul etmektesiniz 
 
Madde 12 - Fesih
 
Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. tarimspot, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, tarimspotuın uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 
Madde 13 - Sorumluluklar
 
Siz işbu sözleşmeye aykırı ve/veya yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle tarimspot, tarimspot çalışanları ve yöneticileri ile diğer tarimspot kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, tarimspot'un ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.
 
tarimspot dilerse, bu bedelleri İyzico güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkına haizdir.
 
tarimspot, işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle tarimspot'un kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.
 
Madde 14 - Genel
 
1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır. 
2. tarimspot kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir. 
3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. 
4. Kullanıcılar, alışveriş, satış, beğeni, yorum ve benzeri konular ile ilgili tarimspot tarafından gönderilebilecek e-posta ve/veya push bildirimlerini alacaklarını kabul ederler.
5. tarimspot, kullanıcılara ilişkin bilgileri, sadece Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. 
6. tarimspot işbu sözleşmeyi, e-mail veya uygulama içirisinde bulunan  aracılığıyla  güncellenmiş maddeleri www.tarimspot.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir. 
7. Uygulamamızda yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler tarimspotsitesinde yada uygulama içerisinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar. 
8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, Bursa Mahkemeleri (Merkez) ile İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler. 
10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir. 
11. tarimspot'un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. 
12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır. 
 
Madde 15 - Ekler
 
Kullanıcılar, uygulama içerisinde yada www.tarimspot.com sitesinde yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.   
 
tarimspot üzerinde ödeme hizmetleri İyzi Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi (İYZİ) tarafından sunulmaktadır. İşbu sözleşmeyi kabul ederek aşağıda belirtilen Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesini de kabul etmiş sayılırsınız.
 
 
 
SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ
 
1. TARAFLAR
 
İşbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi, aşağıda bilgileri yer alan İYZİ ile bu Sözleşme’deki hizmetlerden faydalanmak isteyen KULLANICI arasında akdedilmiştir.
 
Unvan: iyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.S.
 
Adres: İçerenköy Mahallesi Yeşilvadi Sokak No: 8 Öneren İş Merkezi 34752 Ataşehir / İstanbul
 
Vergi Daire ve No.: Kozyatağı Vergi Dairesi - 483 034 31 57
 
İYZİ ve KULLANICI bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.
 
2. TANIMLAR
 
Alıcı
 
İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve bu amaçla Servis’ten faydalanan KULLANICI
 
Hassas Ödeme Verisi
 
Alıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Alıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler
 
Hatalı/Yetkisiz İşlem
 
Hatalı bir şekilde veya Alıcı’nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme İşlemi
 
İnternet Sitesi
 
İnternet üzerinden ticarî faaliyet yürüten Satıcı tarafından satışa sunduğu ürün ve hizmetleri teşhir etmek için, Alıcı tarafından ise mal veya hizmetlerin satın alınması için kullanılan internet sitesi
 
İYZİ
 
İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme'de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan İyzi Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi
 
KULLANICI
 
İşbu Sözleşme’deki hizmetlerden Alıcı veya Satıcı sıfatıyla faydalanan gerçek veya tüzel kişi (Alıcı ve Satıcı birlikte KULLANICI olarak anılacaktır)
 
Ödeme Aracı
 
Alıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç
 
Ödeme Hesabı
 
KULLANICI adına İYZİ nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap
 
Ödeme İşlemi
 
İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon
 
Platform
 
İYZİ tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform
 
Pazaryeri
 
İnternet Sitesi’ni işletmekte olan şirket.
 
Satıcı
 
Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenen, İnternet Sitesi üzerinden satış gerçekleştiren KULLANICI
 
Servis
 
Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde KULLANICI’ya sunulacak olan iyzicollect hizmeti
 
Sistem Ortağı
 
Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu
 
Sözleşme
 
KULLANICI ile akdedilen işbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi
 
Şüpheli İşlem
 
Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi
 
Yetkili Personel
 
Satıcı’ya Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere İYZİ tarafından yetkilendirilmiş olan personel
 
Yönetim Arayüzü
 
Satıcı’nın Platform’a ilişkin ayarları yapabilmesi, iletişim bilgilerini değiştirebilmesi ve Sözleşme ile belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan Platform’a ilişkin yönetim arayüzü
 
3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
İnternet Sitesi üzerinde Pazaryeri tarafından işletilmekte olan sanal pazaryerinde ödeme hizmetleri İYZİ tarafından sunulmaktadır. İYZİ, bu kapsamda hem Satıcı hem de Alıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca ödeme hizmeti verecek, bu kapsamda Alıcı’dan tahsil edilen ve İnternet Sitesi’nden temin edilen mal veya hizmetin Alıcı’ya tam ve gereği gibi teslimine ilişkin işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde onayın alınmasına kadar Alıcı’nın Ödeme Hesabı’nda tutulan bedelleri, onayı müteakip Satıcı’nın Ödeme Hesabına aktaracaktır.
 
İşbu Sözleşme, yukarıda belirtilen kapsamda İYZİ tarafından Satıcı’ya, İnternet Sitesi üzerinden satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi, Alıcı’ya ise İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlerin bedellerinin Satıcı’ya aktarımı için sunulan Servis’e ilişkin esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.
 
4. GENEL ŞARTLAR
 
4.1. KAYIT
 
a) Pazaryeri’nin KULLANICI bilgilerini API üzerinden İYZİ’ye iletmesi ile İYZİ KULLANICI’nın servise kaydı gerçekleştirecektir.
 
b) İYZİ’nin, KULLANICI bilgilerini onaylaması akabinde Sözleşme’nin KULLANICI tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.
 
4.2. KULLANIM KOŞULLARI
 
a) KULLANICI Servis’i ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.
 
b) İYZİ, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:
 
- Sözleşme yürürlüğe girmeden önce KULLANICI’yı telefon ile arama ve Pazaryeri tarafından iletilen bilgileri doğrulama, ek bilgi ve belge talep etme; ve/veya,
 
- Herhangi bir gerekçe belirtmeden KULLANICI’nın kaydını yapmama.
 
4.3. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
 
4.3.1 Genel Esaslar
 
a) İşbu Sözleşme uyarınca İYZİ, Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması ve Satıcı’ya ödemelerin yapılması amacıyla Servis sunmayı kabul ve taahhüt eder.
 
b) KULLANICI, Platform’un doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için Platform’u İYZİ’nin talimatları doğrultusunda kullanmak ve gerektiğinde güncellemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Bu maddeye aykırılık nedeni ile Platform’dan verim sağlanamaması veya işlemlerde herhangi bir hata gerçekleşmesi durumunda İYZİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
c) İYZİ, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform’u gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. KULLANICI bu anlamda İYZİ’ye azami desteği sağlayacak ve İYZİ’nin talimatlarına uygun davranacaktır.
 
d) İYZİ, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.
 
e) KULLANICI, Alıcı tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları’nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak İYZİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.
 
f) Platform ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran KULLANICI tarafından faydalanılabilecektir. Bu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin İYZİ tarafından tek taraflı feshi için yeterli sebep olacaktır.
 
d) Platform sadece KULLANICI tarafından KULLANICI’nın İnternet Sitesi’nde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak kullanılacaktır.
 
e) Satıcı, Yönetim Arayüzü’ne, Alıcı ise Platform’a erişim imkanı tanıyan şifreyi ve/veya Ödeme Aracı’na ilişkin temin ettiği bilgileri (varsa) gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve bu şifrelerin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Alıcı ayrıca bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’na ait bilgilerin kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde durumu derhal İYZİ’ye işbu Sözleşme’de belirtilen yöntemlerden biriyle bildirmekle yükümlüdür. İYZİ, KULLANICI tarafından söz konusu bilgilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun İYZİ’ye ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından KULLANICI’ya verilecek zararlardan da sorumlu değildir. KULLANICI, şifreyi kaybetmesi durumunda bu durumu derhal İYZİ’ye yazılı olarak bildirecek ve İYZİ söz konusu şifrenin kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak, bu durumdan KULLANICI’yı haberdar edecek ve KULLANICI’yı en kısa sürede yeni bir şifre verecektir. KULLANICI tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, İYZİ Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz
 
f) KULLANICI, Platform’un veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.
 
4.3.2 Satıcı’nın Platform’u Kullanımına İlişkin Ek Düzenlemeler
 
a) Satıcı’nın kendi internet sitesi veya başka internet siteleri üzerinden Servis’ten faydalanmak istemesi halinde, bu husus İYZİ’ye ayrıca bildirilecek ve İYZİ’nin kabulü halinde konu ile ilgili olarak Taraflar arasında ayrıca bir anlaşma akdedilecektir. Satıcı’nın faaliyet konusunun değiştirilmesi hâlinde, söz konusu değişiklik derhal İYZİ’ye yazılı olarak bildirilecek olup, yeni faaliyetin veya içeriğin İYZİ standartlarına uygun olmadığının İYZİ tarafından tespit edilmesi halinde İYZİ verilen hizmeti herhangi bir ihbara lûzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir. Bu durumda, İYZİ işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.
 
b) İYZİ, Platform’u kullanması için gerekli olan sistem araçlarının Satıcı tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır.
 
c) İYZİ, Platform’a ilişkin kullanım desteği verecek olup, Platform’un kurulum, kullanım ve işleyişine ilişkin olarak talimatlar verme yetkisini haizdir.
 
d) Satıcı, Platform’a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, virüs ve benzeri zararlı ve yetkisiz erişimler halinde derhal İYZİ’yi yazılı olarak bilgilendirecektir.
 
e) İYZİ, Satıcı’nın, sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin vermemektedir. Satıcı’nın bu hususlara aykırı hareket etmesi, Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder.
 
f) Satıcı, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi’nde kendisine tahsis edilen alanda sunmakla yükümlüdür:
 
- İnternet Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları,
 
- Ürün iadesi ve ödeme iadesi politikası,
 
- KULLANICI hizmeti ihtiyaçları için Satıcı’nın e-mail adresi ve telefon numarası dahil olmak üzere iletişim bilgileri,
 
- Ödeme para birimi,
 
- Mevcut olması halinde satış kısıtlamaları veya yasal kısıtlamalar (örn. en düşük yaş vs.),
 
- Teslimat şartları,
 
g) İYZİ, Platform’a ait web Yönetim Arayüzü için Satıcı’ya erişim sağlayacaktır. Yönetim Arayüzü’ne erişim İYZİ tarafından Satıcı’ya özel olarak verilecek olan şifre ile sağlanacaktır.
 
5. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
a) KULLANICI, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform’un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform’u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.
 
b) KULLANICI, İYZİ tarafından sunulan Platform özelliklerine ilişkin açıklama ile “İYZİ Platform Aracılığıyla Ödeme Yapılmasına İlişkin Kurallar”a ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere uyacak, uymaması nedeniyle meydana gelecek tüm taleplerden sorumlu olacaktır.
 
c) Satıcı, İnternet Sitesi’nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler sunmayacaktır. İYZİ tarafından, İnternet Sitesi’nde satışı hukuka aykırı olan ya da İYZİ ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, Platform’un kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma yetkisi vardır. Alıcı da aynı şekilde Servis ve Platform’u yasalara veya ahlaka aykırı ürün ve hizmet temin etmek amacıyla ve/veya yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanmayacaktır. Bu kapsamda Servis, özellikle aşağıda yer alan ürün ve hizmetlerin satışında ve temininde kullanılamaz:
 
- Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,
 
- Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,
 
- Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,
 
- Reçeteli verilen ilâçlar,
 
- Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,
 
- Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
 
- Üçüncü şahıslar nezdinde İYZİ’nin itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,
 
- Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız ödemeler,
 
- Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.
 
e) Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi’nin reddedilmesi veya Platform’a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme’nin İYZİ tarafından ihlâlini teşkil etmez.
 
f) Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk KULLANICI’ya ait olup, İYZİ’nin her türlü zararlarını ferileri ile birlikte KULLANICI’ya rücu hakkı saklıdır. Satışı veya temini hukuka aykırı olan ya da İYZİ ilkelerine ters düşen ürünlerin ve hizmetlerin satışı veya temini sonucunda İYZİ’nin bir zarara uğraması hâlinde, KULLANICI İYZİ’nin uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
 
g) KULLANICI, İnternet Sitesi’nde sunulan/temin edilen ürünler veya hizmetler ile Servis kapsamındaki işlemler hakkında talep halinde İYZİ’ye bilgi sağlamakla yükümlüdür. KULLANICI’nın bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması hâlinde, İYZİ, bilgisi verilmeyen ürün ve hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmek ve bilgi sağlamayan tarafın Satıcı olması halinde Satıcı’nın Platform sistemine erişimini tamamen engellemek yetkisini haizdir.
 
h) Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol ve temin etmekle yükümlüdür.
 
i) Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi mevzuatı kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.
 
j) Alıcı, Ödeme Aracı’nın güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli tüm makul önlemleri alacaktır. Alıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya haksız kullanımı durumunda İYZİ’yi derhal işbu Sözleşme’de belirlenen iletişim yollarından biri vasıtasıyla bilgilendirecektir.
 
k) KULLANICI, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alacaktır. Satıcı, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında İYZİ’yi bu durumdan derhal haberdar edecektir.
 
l) Satıcı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla sanal POS cihazları aracılığıyla İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Bu tür bir işlemin İYZİ veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, İYZİ tek taraflı ve derhal etkili olacak sanal POS’ların kullanımını durdurma ve Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Sözleşme’nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın İYZİ’nin her türlü zararını talep hakkı saklıdır.
 
6. İYZİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
6.1. İYZİ’nin Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne Erişimi Engelleme Hakkı
 
a) İYZİ, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır. Erişim engellendiği takdirde, KULLANICI, Platform veya Yönetim Arayüzü’nde bulunan hiçbir özelliği (iade, raporlama, KULLANICI oluşturma vb.) kullanamayacaktır.
 
- Platform'a yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,
 
- KULLANICI işbu Sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen bilgileri (Satıcı açısından kendisi tarafından Alıcı’ya sunulması gereken bilgiler dahil) sağlamıyorsa,
 
- Servis’in 5(c) maddesine aykırı kullanıldığı tespit edilirse,
 
b) İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar KULLANICI tarafından 3 gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar 2 ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise İYZİ Platform’a erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform’un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında IYZI yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform’u tekrar kullanıma açar.
 
c) İYZİ’nin işbu Sözleşme’ye ilişkin hizmetleri önceden KULLANICI’ya haber vermeksizin denetleme yetkisi mevcuttur.
 
6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri
 
a) İYZİ, Platform’un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak İYZİ’nin, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, KULLANICI’nın herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.
 
b) İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için İYZİ, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 - 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde Pazaryeri en kısa süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detayları Satıcı’ya bildirilecektir.
 
c) İYZİ, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek Satıcı’yı gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.
 
d) İYZİ, Yönetim Arayüzü’ne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform’un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. İYZİ, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.
 
6.3. Kişisel Bilgilerin Korunması
 
a) KULLANICI, kendisine ait bilgilerin sadece Servis’in verilmesini temin amacıyla İYZİ tarafından işlenmesini, saklanmasını ve benzeri işlemleri (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir. KULLANICI, İYZİ’nin sunucularının veya verileri saklandığı birimlerin yurt dışında olabileceğini ve bu çerçevede kendisine ve İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgilerin (mevzuat elverdiği ölçüde) yurt dışına çıkarılmasının mümkün olduğunu kabul eder. İYZİ kişisel verilerin “gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedir.
 
b) Alıcı, İYZİ’nin bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Servis kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler ile kendisine ait sair bilgilerin, şikâyetin çözümü için gerekli olduğu ölçüde Satıcı ve/veya Pazaryeri’ne iletilebileceğini kabul ve beyan eder.
 
c) İYZİ, Satıcı iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak Satıcı’nın ticarî faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, Pazaryeri dışında bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda İYZİ, Satıcı’nın sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile Satıcı arasında kurulacak herhangi bir ticarî ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.
 
d) İYZİ tarafından KULLANICI’nın iletişim bilgileri sadece KULLANICI ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır:
 
- İYZİ çalışanları,
 
- İYZİ’nin kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler,
 
- Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.
 
7. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI
 
7.1. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ
 
a) KULLANICI, İYZİ tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde İYZİ’ye haber verecektir:
 
- [email protected] e-posta adresine veya
 
- İYZİ’nin İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. Öneren İş Merkezi No:8 Kat:4 Ataşehir adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,
 
b) Satıcı tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Satıcı’nın telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Satıcı yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Satıcı şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, İYZİ’nin kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.
 
c) İYZİ, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. İYZİ, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İYZİ, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
 
d) KULLANICI tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.
 
e) Satıcı, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Alıcı tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Satıcı, doğrudan kendisine iletilen taleplerle ilgili olarak, sorun Servis’ten kaynaklanmadığı sürece, kendisine iletilen şikâyetleri İYZİ’ye yönlendirmeyecektir.
 
f) KULLANICI ile herhangi bir Alıcı veya Satıcı arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ilgili KULLANICI ile işlemin tarafı olan Alıcı veya Satıcı arasında çözüme ulaştırılacak olup, İYZİ bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, İYZİ böyle bir durumda ilgili KULLANICI’ya her türlü belge, bilgi temini de dahil gerekli desteği vermeye hazır olacaktır. İYZİ’nin bu madde kapsamında herhangi bir nedenle (kendi kusurundan kaynaklı haller dışında) bir bedel ödemek durumunda kalması halinde KULLANICI bunu derhal tazmin edecektir.
 
g) Şikâyetler, İYZİ tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yanıtlanacak olup, çözümün Sistem Ortağı ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, Sistem Ortağı’ndan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak ve öngörülen süreyi belirtmek kaydıyla uzatılabilecektir.
 
7.2. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK
 
a) İYZİ, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Alıcı’ya tedarik edilmesine veya iade edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından İYZİ sorumlu olmayacaktır.
 
b) İYZİ, sadece Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
 
c) İYZİ, ödeme emrinin verilmesinin ardından KULLANICI tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Satıcı’nın hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. İYZİ, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi’nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.
 
d) KULLANICI’nın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle İYZİ’nin, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte KULLANICI’ya rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise İYZİ’ye yönlendirilecektir. İYZİ’nin bahsi geçen tutarları Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.
 
e) Satıcı, işbu Sözleşme’nin 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerine aykırı davrandığı takdirde İYZİ’ye 25.000 TL tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. İYZİ, cezai şart tutarını Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Satıcı, İYZİ tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerinde tanımlanan durumlarda İYZİ’nin işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder. İYZİ’nin cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.
 
7.3. ŞÜPHELİ/YETKİLENDİRİLMEMİŞ/HATALI İŞL

 

https://www.tarimspot.com/ © 2023 | Bu site C2C Yazılımı® C2C Yazılımı ile hazırlanmıştır